Styrelsen i Seko Universitetsklubben

Ordförande Mario Izquierdo 

Kassör Anders Danielsson

Sekreterare vakant

Ledamot Zekaria Rundasa

Ledamot Niklas Åhlin

Ledamot Vakant


Revisor

  • Ulrika Detrumf
  • Magnus Viklund

Revisorsersättare

  • Lars Östman

Valberedning

  • Javiera Cifuentes

 Styrelseelev

  • Susanne Hägreström