Välkommen till Seko - med dig blir vi starkare!

Medlemsavgiften för Seko Universitetsklubben. 

Mer information kommer strax.