Årsmöte 2021 för Seko Universitetsklubben

Planerat årsmöte 2021 för Seko Universitetsklubben är fredagen den 5 mars, kl.10.30-12.00 

Vi planerar att ha mötet digitalt via zoom med tanke på pandemin.

Zoom-länken kommer att skickas ut på era medlemsregistrerade mail adresser.