Seko medlemsstudier

Som medlem i Seko och förtroendevald har du rätt att delta i fackliga studier utan att det kostar dig något.

Genom att delta i fackets utbildningar skaffar du dig kunskaper i hur arbetslivet fungerar,samtidigt som du ökar dina möjligheter att ta till vara dig och dina arbetskamraters rättigheter.

Genom studier skaffar du dig de kunskaper om hur arbetslivet fungerar och kan förbättras.

Seko kan erbjuda dig som medlem ett gediget utbud  i "centralt studieprogram för förtroendevalda inom LO"

Där hittar du dom utbildningar som du behöver för att du på bästa sätt ska klara av ditt uppdrag som förtroendevald.

Seko erbjuder också introduktions utbildningar som är öppna för alla även oorganiserade.

Hör med oss på universitetsklubben så ser vi vart bästa utbildning kan anordnas för 2017 för dig om medlem eller som förtorendevald.