Försäkringar i Seko med Folksam

Seko:s Medlemsförsäkringar

Som medlem i Seko har du tillgång till alla medlemsförsäkringar som vi har via Folksam.

Seko är ett av 14 LO förbund som består av ca 1,8milj medlemmar.

När vi tecknar våra kollektiva försäkringar så är det en stor styrka vi utnyttjar för att få så bra försäkringar till ett så lågt pris som möjligt.

Det får du som medlem stor nytta av och kan ibland spara in hela medlemsavgiften genom att använda dig av fackets försäkringar.

Några är dessutom unika och kan inte tecknas privat.

Tex sjuk och efterlevande försäkring som ger ersättning vid sjukdom.

Vid allvarliga diagnoser samt dödsfall ges engångsersättningar.