Lönerevision 2021 vid Uppsala Universitet

Lönerevision 2021

Utbetalning av ny lön

Tidplanen för aktuell lönerevision är att nya löner kommer att betalas ut i samband med löneutbetalningen i december 2021. De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2021 (lönerevisionstidpunkt). Det blir alltså retroaktiv utbetalning.

Lokala löneavtal

Vi som part har teckna ett lokalt avtal inför lönerevisionen med arbertsgivaren och Seko från och med den 1 december 2020 till och med 30 september 2023. 

Vi tecknar lokala avtal om ny lön som ska gälla från och med 1 oktober 2021. 

Enkät till Seko medlemmar inför lönerevisionen 2021 

Enkät RALS 2021 i Word 

Enkät RALS 2021 i PDF